Helene M. Hiim

Visjon og strategi

Endelig er visjon og strategi for storsamlingen ferdig. Prosessen har vært spennende og interessant. Vi håper dette er noe alle i forsamlingen ønsker å ta ibruk og gjøre seg kjent med, samtidig som vi håper dette viser hvem vi er som forsamling og hva/hvem vi tror på. Dokumentet finner du…

«Gudsrikeleder eller menighetsleder?»

Dette er tittelen på en artikkel som finnes på www.baseleia.no , en side som blir administrert av Reidar Paulsen. Reidar er en av tre som blir med oss på mannsweek-end, og på årsmøtet vårt ble denne artikkelen trukket fram som noe som skaper bekymring for Reidar sin deltakelse på week-enden. Artikkelen,…

Veksthuset

Veksthuset er en prosess som vil gå fra September 2012 til juni 2013.Konseptet er utviklet av CMA (dvs. Neil Coles organisasjon i USA), og har som mål og hjelpe ledere å forstå og lede etter organiske prinsipper. Hele Veksthuset består av historie 1 oghistorie 2, og er en samlet prosess over…