Oddbjørn Høyland

Årsmøte

Innkalling til årsmøtet 2013 IMF/NOR forsamlingen 19. februar 2014 kl. 19.30 (I kjelleren) Saker: - Godkjenning av innkallingen til årsmøtet - Valg av møteleder - Valg av referent og en person til å signere årsmøtereferatet - Gjennomgang og godkjenning av årsmelding - Gjennomgang og godkjenning av regnskap - Valg av…
1 4 5 6