Visjon og strategi

Endelig er visjon og strategi for storsamlingen ferdig. Prosessen har vært spennende og interessant. Vi håper dette er noe alle i forsamlingen ønsker å ta ibruk og gjøre seg kjent med, samtidig som vi håper dette viser hvem vi er som forsamling og hva/hvem vi tror på. Dokumentet finner du…

Besøk fra KIA Rogaland

Søndag 1 mai kommer Turid Ekeland fra Kia Rogaland på besøk i Storsamlingen. Hun kommer til å gi oss innblikk i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) sitt arbeid i regionen vår. Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn,…

UT med hele familien

Hvordan kan det som står i bibelen bli til liv for oss?  Hvordan kan små og store i  familiehuskirken vår få erfare at Guds ord er sant og at Gud virkelig ønsker at vi skal bruke bilbelen som veiviser for livene våre. Dette er spørsmål som dukker opp i hodet på en rimelig…