Innkalling til årsmøte 2015 i ImfNor forsamlingen

Sted: Kjelleren, Nærbø Bedehus, onsdag 24. februar kl. 20

Saker:

Sak 1) Godkjenning av innkallingen til årsmøtet

Sak 2) Valg av møteleder

Sak 3) Valg av referent og en person til å signere årsmøtereferatet

Sak 4) Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

Sak 5) Gjennomgang og godkjenning av regnskap

Sak 6) Valg av medlemmer til eldsterådet

Sak 7) Valg av styremedlemmer

Sak 8) Godkjenning av årsmøtereferatet

 

Innkalling og årsmelding

Årsregnskap sammendrag

Regnskap