Ledersamling for Fargeklatten

Ledersamling for Fargeklatten


Hei

Som dere sikkert vet er jeg ansatt som familiearbeider i 20% stilling. Mitt første og største fokus blir å få en god og stabil ledergjeng som er gira på «å lyfta ilag» og bringe Jesus til barna. Jeg har fått med en god gjeng med hjelpeledere. Disse skal være gode forbilder for barna og god avlasting i arbeidet. På en annen side er det viktig å engasjere «ungdommen» og føle at de bidrar.

 

Jeg ønsker et  møte for ledere og andre som lurer på om de vil være med på små og store oppgaver i Fargeklatten. (Hjelpeledere skal eg ha et eget møte med senere)

Så det blir altså møte ONSDAG den 25 okt kl 18.30 (merk ny tid) på loftet på bedehuset, før medlemsmøtet. Jeg setter opp en agenda for møte. Håper flest mulig har anledning til å komme. Du skal få kaffi/te med noge attått.

Hilsen Monica Pollestad