Oppussing av Nærbø Bedehus

Nærbø Bedehus

HVORFOR VÆRE MED?

Nærbø bedehus har i over tredve år vært en viktig plass for mange mennesker. Barn, ungdom og voksne har kommet til tro på Jesus, og blitt bevart og utrustet i det kristne fellesskapet. Vi er takknemlig til alle de som var med og bygde Nærbø bedehus i 1989, for gjennom bedehuset har ulike små og store fellesskap fått vokse frem. Huset er solid bygget, og det har mange gode rom. Likevel trengs det større hovedsal, og nye rom tilpasset dagens behov. I tillegg trengs det oppgradering av ventilasjonsanlegg og det elektriske anlegget.

Vi ønsker å stå sammen om å ta bedehuset inn i en ny tid med nye behov.

HVORDAN KAN DU VÆRE MED?

Prosjektet med å oppgradere Nærbø bedehus avhenger kun av oss selv. Arkitekten er ferdig, kommunen har vedtatt støtte og årsmøtet har vedtatt å bygge. Vi trenger derfor å få de økonomiske forutsetningene på plass, det vil si ​50.000,- kr pr. mnd i 6 år.

Så hvordan kan du være med å støtte oppgraderingen av bedehuset? Du kan: – be for arbeidet – være med på dugnad eller komme med mat til dugnadsgjengen – bli fast giver – gi et engangsbeløp

Hvordan kan du gi? Registrere deg som giver til “Nærbø bedehus Oppgradering” via IMF sin nettside(*).

Din gave vil gi skattefritak på 22% for det som gis mellom 500 og 50 000 kr.pr. år. Maksimalt skattefritak pr år er: 11000 kr

Gi gave via VIPPS på nr ​134917

Direkteoverføring i bank til kontonummer :​3295 20 15922 Merk “Nærbø Bedehus Oppgradering”.

*Nettadressen til IMFs nettside for givertjeneste er: https://imfhk.xledger.me/donations/new Velg “ Nærbø Bedehus Oppgradering” under velg prosjekt.