Glad Sang

Barnekor fra 5 år til 3. klasse. Barnekoret øver hver mandag kl. 17-17.45

Emmaus

Barnekor fra 4. - 7. klasse. Øver hver mandag kl. 18 - 19

Acta-klubben

Sløyd og formingsakt., sang og andakt for 2. - 4. klasse. Annenhver tirsdag kl. 17.30 - 19.

Medlemsmøte / Ressurskveld

Velkommen til medlemsmøte Ressurskveld-  28.09.16 kl 20.00 Det blir presentasjon av arbeidet i ImfNor og tjenestegruppene: Fargeklatten, forsangere, teknikere, forbønnstjenesten, tolketjenesten, huskirkene mm. Det blir servering av pizza. Vi ønsker å få med  alle som er engasjerte i ulike tjenester i forsamlingen og invitere inn folk som ikke er engasjert…
1 3 4 5 6 7 16