Visjon og strategi

Visjon og strategi

Endelig er visjon og strategi for storsamlingen ferdig. Prosessen har vært spennende og interessant. Vi håper dette er noe alle i forsamlingen ønsker å ta ibruk og gjøre seg kjent med, samtidig som vi håper dette viser hvem vi er som forsamling og hva/hvem vi tror på. Dokumentet finner du under ressurser og dokumenter.http://www.storsamling.no/ressurser/offisielle-imfnor-dokumenter/