Glad Sang

Barnekor fra 5 år til 3. klasse. Barnekoret øver hver mandag kl. 17-17.45

Emmaus

Barnekor fra 4. - 7. klasse. Øver hver mandag kl. 18 - 19

Acta-klubben

Sløyd og formingsakt., sang og andakt for 2. - 4. klasse. Annenhver tirsdag kl. 17.30 - 19.

Visjon og strategi

Endelig er visjon og strategi for storsamlingen ferdig. Prosessen har vært spennende og interessant. Vi håper dette er noe alle i forsamlingen ønsker å ta ibruk og gjøre seg kjent med, samtidig som vi håper dette viser hvem vi er som forsamling og hva/hvem vi tror på. Dokumentet finner du…
1 2 3 11