Fargeklatten er Storsamling sitt søndagskoleopplegg

bedehuset de ganger det er Storsamling 

Oddetallsuker klokken 11:00-12:30


Bibelgrupper, smågrupper og aktiviteter

Kjenner du noen som har lyst til å være med i noe av barnearbeidet vårt som er presentert ovenfor enten som medlem eller medarbeider (ungdom/voksen) er du velkommen til å ta kontakt med oss ved å benytte vårt kontaktskjema

Klikk her for å komme til skjemaet