Velkommen til Storsamling

Alle våre samlinger og møter er inntil videre innstilt.

Dette på grunn av nødvendige tiltak for å bidra til å hindre Coronavirus smitte. 

Vi håper i disse tider på forsatt støtte til vårt arbeid gjennom å gi kollekt eller gave.

Gå inn på følgende link for å se hvordan det kan gjøres:

Jærstrand

Hva skjer

Programoversikt i kalender til høyre


Nattverd i hjemmet.
I disse dager, der vi mange sitter hver for oss og er avskåret fra å komme til møter og gudstjenester, er det viktig at troslivet og trospraksiser går sin gang i våre hjem. Bønn, bibel, brødsbrytelse(nattverd). Ved å klikke på bildet nedenfor finner du en enkel beskrivelse for hvordan dere kan praktisere nattverd i hjemmet.

WEEKEND

Imf/Nor – forsamlinga reiser på weekend kvar haust.
Då reiser me til ein leirplass, der me er frå fredag til syndag.
På weekend har me det veldig gildt. Me eter god mat, leiker, får undervisning frå Bibelen, har snopekiosk, fysisk aktivitet, underholdning, eige barneopplegg, god drøs og litt søvn!
Weekend er for alle. Me vil at alle som kjem på weekend skal føla seg velkomne. Det er kjekt når me kan samlast både ungdom, familiar, og eldre


Vi må ta forbehold om vi kan arrangere denne Weekenden i forhold til Corona situasjon.