Foto: H.Hiim


Velkommen til Storsamling

Nærbø Bedehus

Lyst til å bli med i en huskirke. Les mer,

og meld din interesse ved å klikke her.

Ønsker du å hjelpe andre?

Les mer om

Hjerte for Hå her.

unsplash