Eldsteråd

Arnfinn Eggebø

Leder eldste

Email: arnfinneggebo1@gmail.com

Telefon: +47 932 05 616

Gabriel Pollestad

Medlem eldste

Email: gp@steelwork.no

Telefon: +47 404 10 290