Misjonsprosjekt Kambodsja

ImfNor Nærbø støtter Normisjon sitt arbeid i Kambodsja
Normisjon Rogaland har fått et særskilt ansvar for å tilrettelegge arbeidet som organisasjonen driver i Kambodsja. IMI kirken i Stavanger har ledet an i dette arbeidet.


Sentralt i IMI kirken står Terje Høyland som leder internasjonal avdeling. Arbeidet startet opp i 2010 og feirer 10 års jubileum i 2020. Sithoun Seap og Chakreya Choun er de 2 første lokalt ansatte i Kambodsja. De har vært de viktigste lokale bidragsyterne til at arbeidet har blitt så vellykket som det er i dag.


Det har vært arrangert årlige godhetskampanjer der 40-50 personer fra Norge i lag med 100 lokale har vært med hvert år. Fra Nærbø har mellom 5-10 personer reist hvert år. Møtene forgår på nye unådde steder. På aksjonene samles ca. 2000 personer til teltmøte hver dag. Ungene samles til eget barneopplegg tidlig på dagen, mens det senere blir arrangert møte for alle. I løpet av 4 møtedager har vi opplevd at så mange som 1000-2000 personerhar tatt imot Jesus. Det blir bedt for syke i etterkant av hvert møte, og her har vi opplevd mange store under.


Les videre fra årsmelding fra Normisjon fra kambodsja 2018 her....

Du kan lese mer om Kambodsja prosjektet her...

Ønsker du å støtte arbeidet i Kambodsja kan du enkelt gjøre det ved å benytte
nummer 123024


eller innbetaling til vårt bankkonto nummer 3280.21.29148 og merke det med "Kambodsja"

Marked i

Kambodsja

Linda, Rebekka og Kjell Inge Ree fra vår forsamling på en av turenene til Kambodsja

Rengjøring og vask i

Kambodsja

Grilling i

Kambodsja

Samling i

Kambodsja

Landsbygda i

Kambodsja

Irene Ege, Rebekka og Kjell Inge Ree fra vår forsamling på reise i Kambodsja

Vennskap i Kambodsja

Samling i

Kambodsja

Samling i Kambodsja

Transport i Kambodsja