Styret

Kjell Inge Ree


Styreleder

Email: kjell.inge.ree@bryne-elektriske.no

Telefon: +47 950 88 412

Arild Severson

Nestleder

Email:

Telefon: 915 24 522

Solveig Marie Harbo

Styremedlem

Email: solsekk@gmail.com

Telefon: +47 950 07 616

Monica Pollestad

Styremedlem/Familiearbeider

Email: familiearbeider@storsamling.no

Telefon: +47 416 80 773

Ingvar Fatnes Valskår

Styremedlem

Email: ingvar.vals@hotmail.com

Telefon: +47 419 04 765

Erlend Ueland

Styremedlem

Email: uelanderlend@gmail.com

Telefon: +47 400 10 323

Rebekka Slettebø

Sekretær

Email:

Telefon: +47 415 63 371