Storsamling er fellesskapet av huskirker som utgjør forsamlingen ImF/Normisjon Nærbø.
Forsamlingen ble startet høsten 2006, og er en pakt mellom Indremisjonsforbundet Nærbø og Normisjon Nærbø. Utgangspunktet for denne pakten var en lengt etter at Gud skulle bli mer synlig på Nærbø gjennom sitt folk, at Evangeliet skulle forløse liv og endring i og rundt oss! Gud viste oss menighetslivet som et familieliv; å følge Jesus er en livsstil mer enn arrangement vi går på. Storsamlingene er på Nærbø Bedehus (bilde over)

Bedehuset er for øvrig under ombygging innvendig og utvendig. Det kommer nytt bilde når det er ferdig. Les mer om Nærbø Bedehus her

Programoversikt i kalender til venstre


Støtt oss økonomisk

Du kan gi ditt beløp ved å benytte følgende alternativ:

Vipps nr. 22169 Kollekt eller bank kontonummer 32802129148  

Merk med "Gave"


Bli en fast giver

Vil du vite mer om hvordan du kan bli en fast giver?

Klikk her


Bli en del av forsamlingen vår

Hva vil det si å være medlem i ImfNor Nærbø Storsamling

Medlemsskap viser at du at du ønsker å støtte opp om og være en del av det kristne fellesskapet i ImfNor Nærbø Storsamling.


Medlemsskap gir deg samtidig tilhørighet og eierskap til forsamlingen.


Medlemsskap gir mulighet for å oppdage og bruke dine gaver og utrustning til tjeneste for andre i det kristne fellesskapet i forsamlingen. Som medlem er det også naturlig at du bidrar til å fullføre oppdraget med å nå de utenfor et kristent fellesskap for Kristus.


Medlemsskap gir mulighet for å si din mening og påvirke gjennom å delta i samtaler i ulike sammenhenger og medlemsmøter, og å stemme på årsmøtet. Som medlem er det samtidig naturlig at du forholder deg til forsamlingens vedtekter og retningslinjer.


Medlemsskap gir også mulighet til å bidra i gudstjenesten og være med i småfellesskap knyttet til forsamlingen. Som medlem er det samtidig naturlig at du møter regelmessig til gudstjeneste og i mindre fellesskap for å styrkes i troen og holde sammen og støtte hverandre i fellesskapet.


Som medlem er det naturlig at du støtter forsamlingen økonomisk regelmessig og på den måten bidrar til at forsamlingen kan drive sitt arbeid.


Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.

Rom 12,5

For å bli medlem benytter du innmeldingsskjemaet nedenfor

Medlemskap koster kr 150,-  for et kalenderår

Du får tilsendt faktura for betaling av medlemskapet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB. Alle felt må fylles ut

Benytt kontaktskjema under kontaktfanen øverst dersom du ikke klarer å fylle inn alle opplysninger.